Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από τον Ε΄Κλάδο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (εφεξής «ΓΕΕΘΑ»)

1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης (ΔΠ) (csirt.cd.mil.gr) υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το νόμο 4629/2019.

2. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το ΓΕΕΘΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

3. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ΔΠ, παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

4. Το ΓΕΕΘΑ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη φόρμα “ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ” της ΔΠ, είναι τα ακόλουθα:

  • Όνομα.

  • Επώνυμο.

  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

  • Οργανισμό.

  • Ημερομηνία περιστατικού.

  • Περιγραφή περιστατικού.

  • Λεπτομέριες Επιπτώσεων.

  • Υποστηρίζεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων καταγραφής σε μορφή (.zip).

  • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (όπως cookies, google analytics, διευθύνσεις πρωτοκόλλου internet (IP) κλπ. και στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης).

5. Το ΓΕΕΘΑ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

6. Το ΓΕΕΘΑ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

7. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της ΔΠ, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του (Δνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231, ΤΚ 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ τηλ. 210-6574242).

8. Η παρούσα ΔΠ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ΓΕΕΘΑ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

9. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ορισθεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων [ΥΠΔ (DPO)] για το ΓΕΕΘΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 37 έως και 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): dpo@hndgs.mil.gr
Tηλέφωνο: 210-6575150