Επικοινωνία

Για αναφορά συμβάντων συμπληρώστε τη φόρμα αναφορά συμβάντος.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση ή ερώτημα μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 210 657 4242 και στο email: csirt@cd.mil.gr

Για κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω email, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα:

Δημόσιο κλειδί: (σύνδεσμος δημόσιου κλειδιου ταχυδρομείου μας)
PGP/GPG Fingerprint: 3CDB FEF4 A3F4 E66D 93A5 F9D6 52C4 A360 CBD2 3FD6