Πληροφορίες για αυτήν την ενότητα

Πίσω
Η Ελληνική Ομάδα Αντιμετώπισης Συμβάντων στον Τομέα της Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο (GRCSIRT) παρέχει αξιόπιστες και σχετικές πληροφορίες, ώστε οι κυβερνητικές υπηρεσίες να μπορούν να προστατευτούν από ηλεκτρονικές απειλές.

Οι συμβουλές και οι οδηγίες σε αυτό το τμήμα παρέχουν πολιτικές, στρατηγικές και πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί για να βοηθήσουν στην προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων τους από απειλές στον κυβερνοχώρο.