Αναφορά Συμβάντος

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4577/2018 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 199/03-12-2018) ισχύει, μεταξύ άλλων, ο εξής ορισμός:

«Συμβάν»: κάθε γεγονός που έχει στην πραγματικότητα μια δυσμενή επίπτωση στην ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών

  Καταχωρίστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν χρειαστεί. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν απαιτούνται για να υποβάλλετε μια αναφορά χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα. Ωστόσο, ελλιπείς πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα του NIS-CSIRT να επεξεργαστεί ή να ενεργήσει σχετικά με την αναφορά σας. H αναφορά είναι υποχρεωτική για ΦΕΒΥ και ΠΨΥ κατά ΝΙS και εθελοντική για όλους τους λοιπούς.

  1. Πληροφορίες Επικοινωνίας


  Ο επηρεασμένος χρήστηςΕκπρόσωπος του επηρεασμένου χρήστη
  2. Ο Οργανισμός μου


  ΚυβερνητικόςΙδιωτικός Τομέας


  3. Ημερομηνία

  4. Περιγραφή Συμβάντος  5. Λεπτομέρειες Επιπτώσεων


  ΝαιΌχι