Εκστρατείες & Εκδηλώσεις

Πίσω

Πώς να προστατευτείτε από τις επιθέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονικού “ψαρέματος”:

Βασικός κανόνας: Είμαστε πολύ προσεκτικοί και ύποπτοι όταν ανοίγουμε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, ειδικά όταν λαμβάνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν αναμένουμε.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κλέψει τους κωδικούς πρόσβασής μας στο διαδίκτυο και τα προσωπικά μας δεδομένα γενικά χωρίς τη συναίνεσή μας.

1. Δεν ανοίγουμε ποτέ email που δεν αναμένουμε. Δεν ανοίγουμε άγνωστα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν απαντάμε σε άγνωστα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Αν λάβουμε κάτι “ύποπτο” το διαγράφουμε αμέσως, ειδικά αν βρίσκεται στο φάκελο με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).

3. Ακόμη και αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φαίνεται να έχει σταλεί από έγκυρο λογαριασμό / αποστολέα, θα πρέπει να το ελέγξουμε και να είμαστε ύποπτοι. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνούμε με τον αποστολέα για να επαληθεύσουμε ότι μας έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Πολύ συχνά, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ηλεκτρονικό “ψάρεμα” είναι ορθογραφικά και έχουν αρκετά ορθογραφικά και συντακτικά σφάλματα. Επομένως, δεν ανοίγουμε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε ακολουθούμε προτεινόμενες συνδέσεις ή ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία τους.

5. Δεν πρέπει να ανοίγουμε ύποπτα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικά αυτά με επιθέματα: (.bat, .chm, .cmd, .com, .exe, .hta, .ocx, .pif, .scr, .shs, .vbe, vbs, .ps1, .wsf, js).

6. Αν ανοίξουμε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα ακολουθήσουμε (κλικ) τους συνδέσμους στο μήνυμα. Καλύτερα να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση μόνοι σας.

7. Κανένας οργανισμός / εταιρεία (όπως τράπεζες) δεν θα μας ζητήσει ευαίσθητα δεομένα / δεδομένα, όπως ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς τηλεφώνου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

8. Κάθε φορά που ακολουθούμε ένα σύνδεσμο, ελέγχουμε στη γραμμή διευθύνσεων (URL) ότι βρισκόμαστε στη σωστή / προβλεπόμενη θέση, ότι υπάρχει το κατάλληλο και έγκυρο πιστοποιητικό ασφάλειας και ότι η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη (HTTPS), ειδικά εάν πρόκειται για υπηρεσία.

9. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ένα μήνυμα δεν προέρχεται από τον έγκυρο αποστολέα ή θεωρούμε ότι βρήκαμε γενικά ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονικού “ψαρέματος”, τότε το αναφέρουμε αμέσως, προκειμένου να προστατεύσουμε άλλους χρήστες.

10. Πρέπει να κρυπτογραφούμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αποστολή προσωπικών δεδομένων. https://www.certcoop.eu/wp-content/uploads/2019/04/Encrypted_email_exchange.ogv

11. Κατά την προώθηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποτελεί καλή πρακτική η χρήση BCC (Blind Carbon Copy), ώστε οι παραλήπτες να μην εμφανίζονται.

Τα ακόλουθα βίντεο είναι εκπαιδευτικό υλικό από τη συμμετοχή της Διεύθυνσης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (EU Horizon 2020) DOGANA: