Υποδομές

Πίσω
Μέσω της ανάλυσης, της αξιολόγησης και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, η GRCSIRT διατηρεί και μεταδίδει γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την αυξανόμενη ευθυγράμμιση της τεχνολογίας των πληροφοριών και της λειτουργικής τεχνολογίας (σύγκλιση ΤΠ/ΣΔ)· ιδιαίτερα (βιομηχανικά) συστήματα ελέγχου.
 
Οι Επιχειρησιακές Τεχνολογίες περικλείουν το ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο που υποστηρίζει, προωθεί και υποστηρίζει την Κρίσιμη Υποδομή της Ελλάδας. Η αυξημένη συνδεσιμότητα στον κυβερνοχώρο και η μεγαλύτερη συμμετοχή και εξάρτηση από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού σημαίνει ότι η Επιχειρησιακή Τεχνολογία και οι Κρίσιμες Υποδομές της Ελλάδας είναι πιο ευάλωτες από ποτέ.
 
Η ευθυγράμμιση της Λειτουργικής Τεχνολογίας και της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας της Ελλάδας με τις πρακτικές, τις αρχές και τις τεχνολογίες της Πληροφορικής αποφέρει πολλά οφέλη. Ωστόσο, εισάγει επίσης νέους τύπους κινδύνων τους οποίους οι πάροχοι υποδομών ζωτικής σημασίας της Αυστραλίας δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν χωρίς την υποστήριξη της κυβέρνησης. Μια κυβερνοεπίθεση σε ένα σύστημα ΟΤ μπορεί να έχει συνέπειες στον φυσικό κόσμο, οι οποίες, αν παραμείνουν αμετακίνητες, μπορεί να έχουν δυνητικά σοβαρές, θανατηφόρες επιπτώσεις στην κοινωνία και στον ελληνικό τρόπο ζωής.
 
Η εφαρμογή των λειτουργικών τεχνολογιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και η διαχείριση των σχετικών κινδύνων αποτελούν πολλές μοναδικές προκλήσεις, όπως:

 
  • Πρωτόκολλα επικοινωνιών κατασκευασμένα χωρίς ελέγχους ασφαλείας
  • Η απαίτηση να γίνεται εκ νέου έλεγχος και πιστοποίηση των συστημάτων μηχανικής μετά τις αναβαθμίσεις
  • Μεγάλοι κύκλοι ζωής (20 50 χρόνια) λειτουργικού υλικού
  • Η εισαγωγή νέων πρωτοκόλλων ΤΠ σε λειτουργικά περιβάλλοντα δημιουργεί νέους κινδύνους
  • Ο αυξημένος λειτουργικός κίνδυνος που συνδέεται με τα ανταγωνιστικά δίκτυα.
Τα εξωτερικά μέρη ενδέχεται να χρειαστεί να συνδεθούν απομακρυσμένα σε κρίσιμα δίκτυα ελέγχου υποδομής. Η πρόσβαση αυτή θα επιτρέψει στους κατασκευαστές εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην κρίσιμη υποδομή της Ελλάδας να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τον εξοπλισμό, όταν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να αποκατασταθεί στο απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο. Αυτή η πρόσβαση σε εξωτερικά μέρη θα πρέπει να θεωρείται έκτακτο γεγονός και θα παρέχεται μόνο σε κρίσιμες περιόδους όπου απαιτείται η χορήγηση πρόσβασης για τη διατήρηση της ποιότητας της καθημερινής ζωής στην Ελλάδα.

Η εξ αποστάσεως σύνδεση με ένα υπολογιστικό σύστημα είναι μια εργασία που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι πλήρως κατανοητή.