Εντοπίστηκε ευπάθεια (CVE-2021-21193) που αφορά στη μηχανή Blink του Chromium η οποία επιτρέπει σε κακόβουλους χρήστες να εκτελέσουν κώδικα (arbitrary code), να προβούν σε μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ή να προκαλέσουν άρνηση υπηρεσίας (denial-of-service).

Η Microsoft και η Google έχουν δημοσιεύσει τις ακόλουθες εκδόσεις για την επιδιόρθωση των παραπάνω ευπαθειών:

• Edge Chromium 89.0.774.54
• Google Chrome 89.0.4389.90

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο https://securityaffairs.co/wordpress/115600/security/google-chrome-0-day.html

Source: https://securityaffairs.co