Οι φορητές συσκευές, όπως φορητές μονάδες αποθήκευσης , προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου και tablet παρέχουν στους χρήστες εύκολη πρόσβαση σε επαγγελματικά και προσωπικά δεδομένα εν κινήσει. Όσο η χρήση τους αυξάνεται τόσο αυξάνονται και οι σχετικοί κίνδυνοι.

Η χρήση φορητών συσκευών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων (όταν χαθεί μια φυσική συσκευή), την έκθεση δεδομένων (όταν ευαίσθητα δεδομένα εκτίθενται στο κοινό ή σε τρίτο μέρος χωρίς συγκατάθεση) και αυξημένη έκθεση σε επιθέσεις που βασίζονται στο δίκτυο από και προς οποιοδήποτε σύστημα στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή (τόσο απευθείας όσο και μέσω Διαδικτύου).

Αυτό το άρθρο περιγράφει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση φορητών συσκευών, καθώς και τι μπορείτε να κάνετε για να ελαχιστοποιήσετε αυτούς τους κινδύνους. Συνιστώμενες πρακτικές παρέχονται για φορητά μέσα αποθήκευσης, έξυπνες συσκευές και φορητές συσκευές γενικά.