Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας διευκολύνοντας αρκετά τη ζωή μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη προσπάθεια, από συγγραφείς ιών, χάκερς (hackers) και άλλα άτομα με κακόβουλες προθέσεις να βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να επιτεθούν στις συσκευές αυτές. Προκειμένου να περιοριστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ευπάθεια των κινητών τηλεφώνων μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένοι κανόνες. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε οδηγίες ασφάλισης της συσκευή σας, καθώς και εντοπισμού και αντιμετώπισης πιθανής παραβίασης.